Skip to content

Cap d’obra

 • by
Indefinit
Sant Cugat (Barcelona)
Posted 4 mesos ago

EMPRESA CONSTRUCTORA, que va iniciar la seva activitat el 1979, dedicada fonamentalment a la construcció, la rehabilitació i el manteniment de tot tipus d’edificacions i equipaments, acumula l’execució de més de 170 edificis de diferents usos construïts al llarg de la seva història i més de 6.500 habitatges lliurats.

L’àmbit geogràfic inicial es va centrar a Catalunya, i a partir de l’any 2010 ha executat diversos projectes a diferents punts del territori espanyol com Madrid i Andalusia. Des de l’any 2017 compta amb una Delegació a Palma de Mallorca.

Cal incorporar per a les seves oficines centrals un/a

 CAP D’OBRA

RESPONSABILITATS/FUNCIONS

 • Responsable directe de tot allò relatiu a la realització de les obres assignades
 • Representant de l’Empresa al lloc de l’obra davant del Client, autoritats, organismes, etc.
 • Aplicar el sistema integrat de gestió de l’empresa a la seva obra, amb l’abast que es preestableixi.
 • Revisar i acceptar les modificacions als contractes juntament amb el cap de grup i gerència.
 • Col·laborar en l’elaboració dels PACMA i del control de la seua execució.
 • Assegurar que el personal d’obra realitza i controla els diferents processos i operacions, d’acord amb la documentació establerta (documentació tècnica i control de procés)
 • Preparar la planificació de l’obra i supervisar-ne el compliment.
 • Elaborar un programa de control de costos de les obres assignades, vigilar-ne el compliment i informar el cap de grup de les desviacions que es produeixin.
 • Verificar que la recepció de productes i serveis es fa controlant el compliment d’especificacions, requisits de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, terminis de lliurament, etc.
 • Controlar i arxivar la documentació del Sistema Integrat de Gestió que es generi, rebi o transmeti a l’obra.
 • Sol·licitud, confecció, revisió i acceptació d’ofertes/pressupostos a proveïdors i industrials
 • Valoració comparativa de les ofertes de proveïdors i industrials.
 • Aprovació de comandes a proveïdors i seguiment de les dites entregues.
 • Utilitzar proveïdors i industrials aprovats
 • Controlar els proveïdors i industrials locals o en prova.
 • Comunicar les no-conformitats de proveïdors i industrials.
 • Canalitzar davant dels proveïdors i industrials les reclamacions per anomalies o deficiències en els productes subministrats, quan no s’hagin pogut resoldre en l’àmbit de l’obra.
 • Gestionar les queixes i les reclamacions durant l’execució de l’obra.
 • Gestionar les activitats postvenda assignades al Sistema.
 • Identificar i avaluar els aspectes ambientals de les obres assignades.
 • Identificar els requisits ambientals d’àmbit local (segons l’obra) aplicables a TARRACO.
 • Planificar i controlar el manteniment preventiu i el programa de calibratges de les màquines i equips de la seva obra que així ho requereixin. 

REQUERIM 

 • Formació en alguna d’aquestes especialitats: arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o superior
 • Experiència d’almenys 5 anys com a cap d’obra de grans obres.

OFERIM

 • Incorporació a una empresa consolidada i amb llarga trajectòria a projectes.
 • Salari: es negociarà de forma específica amb el candidat/a, segons experiència aportada
 • Formació continuada
 • Oficines a Sant Cugat
 • Obres a realitzar a Barcelona i voltants

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.