Vés al contingut

Descripció i valoració de llocs de treball

La definició de llocs té múltiples utilitats i és essencial per a una gestió correcta del talent en termes de potencial i productivitat, per la qual cosa un bon estudi i descripció de llocs de treball revertirà enormement en els resultats de la teva companyia.
  • Motiva la persona candidata.
  • Ofereix informació clara sobre objectius i funcions.
  • Ajuda a comptar amb una estructura organitzacional definida, eficient i coherent.
  • Serveix de referent per a la presa de decisions quant a remuneració.
  • Funciona com a eina per mesurar l’exercici.
  • Identifica necessitats de capacitació i aprenentatge
Valoració de llocs de treball
La importància de la valoració de llocs de treball ha adquirit una nova dimensió arran de l’entrada en vigor del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, sobre igualtat retributiva, que obliga les empreses amb un pla d’igualtat a comptar amb un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, per a això serà necessari realitzar una auditoria salarial amb una valoració per llocs de treball del mateix valor. Una valoració correcta dels llocs de treball rau a poder definir amb posterioritat una política retributiva i un model de registre salarial, així com un sistema de compensacions laborals i beneficis. D’altra banda, conèixer els llocs de treball que són igual de valor ens ajudarà a evitar la bretxa salarial existent entre els homes i les dones i traçar plans de promoció objectius, justos i lliures de discriminació.

Contacta'ns per saber-ne més

Contacta'ns per saber-ne més