Omet al contingut

Assessorament personal

Mitjançant reunions amb el/la consultor/a es fa una valoració i assessoria psicològica, així com un acompanyament per mitigar les afectacions emocionals com la desaparició del benestar o la insatisfacció amb la nova situació.
Mitjançant l’anàlisi de les fortaleses i carències professionals de la persona, el consultor elabora un perfil on es defineixen les aptituds que més destaquen a l’empleat, realitzant així un DAFO personal. A més, també serveix per conèixer les expectatives del treballador amb què poder fixar els objectius laborals. Elaborem estratègies de màrqueting professional i personal.
En aquest punt i amb la informació obtinguda es fa una valoració de les possibles alternatives laborals per a la persona interessada: cercar una feina en el mateix perfil professional, fer un canvi dràstic de sector, treballar per compte propi com a autònom, cercar una ocupació inferior al actual o, si es troba en la situació òptima, plantejar-se la jubilació.
Un cop definit el perfil i els objectius laborals arriba el moment de dur a terme el pla de cerca de feina. Per això, es crearà o adaptarà el currículum vitae, es redactarà una carta de motivació així com altres tècniques de marca personal amb què millorar les opcions d’ocupabilitat del perfil i facilitar la reinserció a la carrera professional.
Realitzem un seguiment exhaustiu de tot el procés, mentoritzant en tot moment l’usuari i assessorant.

Contacta'ns per saber-ne més