Omet al contingut

Warning: Undefined array key 5768 in /srv/vhost/ceice.com/home/html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 859

Mediació empresarial

La resolució dels conflictes empresarials a través de la Mediació cerca una solució ràpida i econòmica que asseguri la conservació de les relacions internes i externes. Un tercer, el mediador, actuarà com a facilitador del diàleg i propiciarà el plantejament de solucions que satisfacin les dues parts.

Avantatges

  • És un mètode alternatiu a la via judicial. Això suposa un estalvi de temps i de diners.
  • Millora el clima laboral, cosa que repercuteix directament en la productivitat i en una competitivitat més gran.
  • Es mantenen les relacions amb proveïdors i clients evitant la pèrdua.
  • És confidencial.
  • És voluntària.
  • Suposa un aprenentatge de la metodologia per solucionar conflictes futurs adquirint una dinàmica de cooperació i col·laboració.
  • Són les parts les que proposen els acords i, per tant, es donen solucions més imaginatives i adaptables a cada supòsit. Això comporta un major compliment dels acords.
  • Els acords són homologables notarialment i per tant són de compliment obligat.
  • No exclou la via judicial. És compatible amb un procediment judicial ja iniciat.
Selección y headhunting

Contacta per saber-ne més

Contacta per saber-ne més